Norwegian Promotion Group

NPG er teknisk arrangør og svarer på alle henvendelser verørende utstilling, sponsor, deltakere på landsmøte, hotell, etc

Tromsøgt. 5 b, 0565 Oslo
Mail ntf@npg.no 
Telefon 0047 23 23 41 00

Prosjektteam:
May Britt H. Bjerke, prosjektleder
Katrin Andersen, prosjektleder Nordental
Linn Fjæstad, prosjektkoordinator landsmøte

 

Den norske tannlegeforening

Haakon VIIs gate 6, 0161 Oslo
Mail post@tannlegeforeningen.no 
Telefon 0047 22 54 74 00